Liitumine

AS Kuressaare Soojus nõukogu kinnitas septembris 2014 toimunud koosolekul uute tarbijate soojusvõrguga liitumistasu arvutamise korra, mille kasutamisel ettevõte tasub osa liitumiseks vajaliku soojustorustiku ehituse kuludest. AS Kuressaare Soojus poolt tasutava osa suurus sõltub liituja poolt aastas eeldatavalt tarbitavast soojusenergia kogusest, mis arvutatakse tuginedes liituva hoone projektandmetele, võttes arvesse sarnaste hoonete tegelikku tarbimist.

Kui näiteks liituja hakkab tarbima aastas vähemalt 200 MWh soojusenergiat, on AS Kuressaare Soojus poolt tasutav osa liitumistasust 10 590 €. Kui liituja asub olemasoleva soojustorustiku lähedal ja hakkab tarbima piisavalt palju soojust, on olemas võimalus, et liitumistasu on 0 €.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265