Langetasime jälle soojuseneriga hinda!

Soojusenergia  käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.12.2014.aastal on 52,37 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 43,64 eurot/MWh. Hind on kinnitatud ettevõtte nõukogu poolt.

Lepingu allkirjastamine

17.09.2014 kell 9.00 allkirjastasid AS Kuressaare Soojus ja SIA “Moduls Interjers” hankelepingu: Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Materjali ostmine II. Riigihanke viitenumber 151454.

Uus nõukogu liige

Ain Rahu on AS Kuressaare Soojus nõukogu liige alates 02.07.2014.

Ettevõtet tunnustati eeta-auhinnaga

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ*) tunnustas oma 10.04.2014 aastakoosolekul ASi Kuressaare Soojus eeta-auhinnaga (kreeka täht eeta tähistab efektiivsust)  2013. aasta Eesti parima energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku projekti elluviimise eest. AS Kuressaare Soojus sai tunnustuse koostootmisjaama ehitamise eest kui projekti tellija ja peatöövõtja. Sama projekti projekteerija auhind läks Austria firmale Bios Bioenergiesysteme.

 Koostootmisjaama ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

AS Kuressaare Soojus tänab kõiki, kes selle projekti elluviimisele kaasa aitasid.

* EJKÜ koondab Eesti sooja ja elektritootjaid firmasid. Ühingus on 44 liiget üle Eesti. Ühing on üle euroopalise soojust ja elektrit tootvate firmade ühenduse Euroheat and Power liige. Euroheat and Power peab oma järgmise aasta aastakongressi Tallinnas.

Teatame uuest korrast okste vastuvõtmisel!

OKSTE VASTUVÕTT

 Esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00

Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053

Vastu ei võeta:

–   Ehitus- ja lammutusjäätmeid

–   Prügi

–   Juurtega põõsaid ja kände

–   Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve

–   Lillevarsi

–   Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi

Marientali elamurajooni soojustorustiku rekonstrueerimisest

AS Kuressaare Soojus alustab Marientali elamurajooni soojustorustiku rekonstrueerimisega 2013. aasta augustis. Projekti toetab rahaliselt KIK.

Langetasime taas soojuse hinda

Soojusenergia  käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.05.2013.aastal on 53,39 EUR/MWh, käibemaksuta hind on 44,49 EUR/MWh. Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

Elektri ja soojuse koostootmisjaam avatud pidulikult 26.04.2013

Uus koostootmisjaam Kuressaares võimaldab tõsta hakkpuidu osatähtsust soojatootmises seniselt 80 protsendilt 95 protsendini  ja uudsena toodetakse nüüd hakkpuidust ka elektrienergiat.

Esimest korda pandi elektrienergia tootmine uues kompleksis käima eelmise aasta 15. novembril. Viimastel kuudel on tegeldud vajalike katsetuste ja häälestustöödega, alates käesoleva aasta märtsist töötab jaam täie võimsusega. Koostootmisjaama elektriline võimsus on 2,4 megavatti ja kaugkütte soojusvõimsus 9,6 megavatti. Jaamas kasutatakse esmakordselt Eestis soojuse ja elektri koostootmisel soojuskandjana katlas termaalõli ja turbiinis silikoonõli. Tänu uuele jaamale on AS Kuressaare Soojuse poolt Kuressaares müüdava soojusenergia hind ka tulevikus stabiilne ja soodne.

Projekti maksumusest: Rajatise kogumaksumus on 12 miljonit eurot, millest ligi 3,2 miljonit eurot on toetus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Projekti olulisemad koostööpartnerid:

Investeerimislaen – Swedbank AS.

Katelseade – Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH, Austria. Katla ja

eelkolde paigaldaja Polytechnik Polska.

Turbiingeneraator – valmistaja ja paigaldaja Turboden s.r.l., Itaalia.

Jaama hoone ehitaja – AS Tesman, projekteerija Pikoprojekt OÜ.

Tehnoloogia järelevalve –  BIOS Bioenergiesysteme GmbH, Austria.

Elektritööd – Napal AS

Tunnustuse saamine

AS-i Kuressaare Soojus on tunnustatud tiitliga ENERGIASÄÄSTLIK KAUNIS KODU 2012 vääriliseks. Tunnistuse andis välja MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 20. jaanuaril 2013 Nokia Kontserdimajas toimunud Koduomanike III Kongressil.

Uus nõukogu liige

Viljar Kesküla on alates oktoobrist 2012 uus nõukogu liige.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265