Kuressaare linna soojustorustike rekonstrueerimine

2016. aasta augusti algul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud otsuse rahuldada AS Kuressaare Soojus taotlus toetuse saamiseks projektile „Kuressaare Soojuse soojustorustike renoveerimine“. Projekti kogumaksumus on 388 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastatakse 50%, ehk toetuse osa on 194 000 eurot.

Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema soojuskao ja avariiriskiga torustikud. Suured soojuskaod on tingitud isolatsiooni halvast tehnilisest seisukorrast või liiga suurtest läbimõõtudest. Kokku rajatakse ca 1,07 km uusi torustikke Uue tn elamukvartalis, Kudjape korruselamute rajoonis, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 hoonete vahel ning endise Saare EPT tootmisterritooriumil. Arvutuslikult peaks renoveerimistööde tulemusel vähenema soojuskadu nendes lõikudes 67% võrra ehk ligikaudu 478 MWh aastas.

Kogu ehitustegevus on kavandatud teostada järgmise pooleteist aasta jooksul, lõppedes 31.07.2018.

Esimesed riigihanked on ette valmistatud, alustatakse tuleva aasta jaanuaris Talli tn soojustorustiku ehitamisega. 2017. aasta esimeses pooles on plaanis veel välja vahetada Rehe 7 ja Vallimaa 24 soojusega varustavad torustikud.
Ehitustegevus võib tekitada lühiajalisi katkestusi soojusenergiaga varustamises ja üldist elukeskkonda häirivat müra, ümberkorraldatud liiklust jms. Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele ja üritame koos ehitajaga leida toimivaid lahendusi tekkivatele probleemidele.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265