Okste toomise info!

OKSI SAAB TUUA Kalevi 1a platsile esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00.

Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053
Vastu ei võeta:
– Ehitus- ja lammutusjäätmeid
– Prügi
– Juurtega põõsaid ja kände
– Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve
– Lillevarsi
– Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi

Teade!

1. novembril 2023 oli meie pikaajalisel juhil Jaan Mehikul viimane tööpäev. Kollektiiv tänas teda tehtud töö eest.

Soojusenergia uus hind alates 01.10.2023

Konkurentsiameti poolt kinnitatud soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare, Orissaare, Salme, Kärla ja Pärsama võrgupiirkonnas alates 01.10.2023.aastal on 78,19 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 65,16 eurot/MWh.

Teade!

Kuressaare Soojuses toimus 9. juunil töötajate üldkoosolek, kus tänati kauaaegset juhti Paul Leemetit tehtud töö eest. Alates 12. juunist 2023 on juhatuse esimehena ametis Ahti Puur.

Teade!

Konkurentsiamet on kooskõlastanud 23.08.2022 Orissaare võrgupiirkonnas müüdava soojuse käibemaksuta piirhinnaks 75,55 €/MWh. Käibemaksuga hind on 90,66 €/MWh. Uue hinnaga hakkame soojust müüma alates oktoobrist 2022.

Teade!

Konkurentsiamet on kooskõlastanud 04.07.2022 Kuressaare võrgupiirkonnas müüdava soojuse käibemaksuta piirhinnaks 63,26 €/MWh. Käibemaksuga hind on 75,91 €/MWh.
Uue hinnaga hakkame soojust müüma alates septembrist 2022.

Okste toomise info!

OKSI SAAB TUUA Kalevi 1a platsile esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00.

Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053
Vastu ei võeta:
– Ehitus- ja lammutusjäätmeid
– Prügi
– Juurtega põõsaid ja kände
– Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve
– Lillevarsi
– Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi

Soojusenergia hind

Soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.01.2022.aastal on 54,89 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 45,74 eurot/MWh.

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest

AS Kuressaare Soojus kavatseb asendada olemasoleva tootmisseadme Kuressaares Kalevi tn 1a katlamajas. Vastavalt kaugkütte seadusele § 14’1 „Soojuse ostu korraldus“ teavitame lepingu sõlmimise kavatsusest, järgnevatel praegusel ajal teadaolevatel tingimustel:
Uue tootmisseadme võimsus on ca 3,5 MW;
Kütusena kasutada taastuvat hakkpuitu.
Aastane tootmismaht on  ca 12 000 MWh ;
Uus tootmisseade peab olema tootmiseks valmis 31.08.2023 a.

Huvitatud soojuse tootjatel palun esitada sooviavaldus alljärgneva informatsiooniga:
Seadme käitaja andmed;
Seadme (sh liitumistorustiku) planeeritav asukoht ja õiguslik alus ( kokkulepe omanikuga) sinna seadme paigaldamiseks.
Seadme tehnoloogia kirjeldus;
Seadme valmissaamise eeldatav ajagraafik
Sooviavaldus koos nõutud informatsiooniga esitada kirjalikult allkirjastatuna kinnises ümbrikus Kuressaare Soojusele aadressil Kalevi 1A, Kuressaare hiljemalt 12.09.2020 ja anda see üle allkirja vastu.
Lisainformatsioon: info@kuressaaresoojus.ee. Tel 45 31270
Käesolev teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb Kuressaare Soojus lähtuvalt laekunud teabest. Teates soovitud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete esitamise või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust käesolevale teatele vastavaks.

Soojusenergia hind

Soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.11.2019.aastal on 53,39 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 44,49 eurot/MWh.

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265