OÜ Orissaare Soojus ühines AS-iga Kuressaare Soojus

01.07.2019 OÜ Orissaare Soojus ühines AS-iga Kuressaare Soojus. Soojusenergia käibemaksuga müügihind Orissaare võrgupiirkonnas on 60,60 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 50,50 eurot/MWh.

Uus soojusenergia hind

Soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.10.2018.aastal on 52,07 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 43,39 eurot/MWh. Hind on kinnitatud ettevõtte nõukogu poolt.

 

Okste toomise info!

OKSI SAAB TUUA Kalevi 1a platsile esmaspäevast laupäevani 10.00-12.00.

Okste äraandmiseks kutsuda kohale meie töötaja telefonil 53 080 053
Vastu ei võeta:
– Ehitus- ja lammutusjäätmeid
– Prügi
– Juurtega põõsaid ja kände
– Heki lõikamisest jäävaid alla meetrise pikkusega kasve
– Lillevarsi
– Küttepuude valmistamisel ülejäävat laastu ja puukoore sodi

Kuressaare linna soojustorustike rekonstrueerimine

2016. aasta augusti algul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud otsuse rahuldada AS Kuressaare Soojus taotlus toetuse saamiseks projektile „Kuressaare Soojuse soojustorustike renoveerimine“. Projekti kogumaksumus on 388 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastatakse 50%, ehk toetuse osa on 194 000 eurot.

Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema soojuskao ja avariiriskiga torustikud. Suured soojuskaod on tingitud isolatsiooni halvast tehnilisest seisukorrast või liiga suurtest läbimõõtudest. Kokku rajatakse ca 1,07 km uusi torustikke Uue tn elamukvartalis, Kudjape korruselamute rajoonis, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 hoonete vahel ning endise Saare EPT tootmisterritooriumil. Arvutuslikult peaks renoveerimistööde tulemusel vähenema soojuskadu nendes lõikudes 67% võrra ehk ligikaudu 478 MWh aastas.

Kogu ehitustegevus on kavandatud teostada järgmise pooleteist aasta jooksul, lõppedes 31.07.2018.

Esimesed riigihanked on ette valmistatud, alustatakse tuleva aasta jaanuaris Talli tn soojustorustiku ehitamisega. 2017. aasta esimeses pooles on plaanis veel välja vahetada Rehe 7 ja Vallimaa 24 soojusega varustavad torustikud.
Ehitustegevus võib tekitada lühiajalisi katkestusi soojusenergiaga varustamises ja üldist elukeskkonda häirivat müra, ümberkorraldatud liiklust jms. Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele ja üritame koos ehitajaga leida toimivaid lahendusi tekkivatele probleemidele.

Teade

Seoses soojavee soojusvaheti lekke otsimisega suurendab AS Kuressaare Soojus, neljapäeval 2. juunil kell 2.00 kuni 4.00 soojustrassis oleva küttevee rõhku. Eelnevalt oleme oma trassiveele lisanud rohelist värvainet. Lekkiva soojavee soojusvahetiga majas võib selle tulemusena soojaveekraanist tulla helerohelist vett. Värvaine ei ole tervisele ohtlik.

Kui Teie kraanist tuleb rohelist vett, palume sellest teavitada ASi Kuressaare Soojus tööpäeviti kell 8.00-17.00 või e-posti aadressile info@kuressaaresoojus.ee

AS Kuressaare Soojus
info telefon 453 1270

Soojusenergia katkestus 26.05.2016!

Seoses soojustorustiku remondiga on katkestatud Ida-Niidu, Marientali ja Kaare tänavate elamute varustamine soojusenergiaga 26.maist kell 21.00 kuni tööde lõpetamiseni 27.maini (orienteeruvalt kell 9.00)

Palume vabandust tekitatud ebamugavuste pärast.

Soojuse hinna langemine!

Soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.02.2016.aastal on 49,11 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 40,93 eurot/MWh. Hind on kinnitatud ettevõtte nõukogu poolt.

Langetasime soojuse hinda!

Soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.01.2016.aastal on 50,50 eurot/MWh, käibemaksuta hind on 42,08 eurot/MWh. Hind on kinnitatud ettevõtte nõukogu poolt.

Uus nõukogu liige!

Mart Mäeker on AS Kuressaare Soojus nõukogu liige alates 06.10.2015.

Tänavavalgustustööde info

Alates 01.01.2015 teostab AS Kuressaare Soojus tänavavalgustuse töid Kuressaares. Tänavavalgustuse häirete korral helistada telefonil 453 3340. Tööjuht on Aare Tiitma (telefon 529 2348), kuraator linnavalitsuses on linnainsener Madis Pihel (telefon 455 0516).

AS Kuressaare Soojus
Kalevi 1a
93815 Kuressaare
Reg nr 10105549

Telefon: 453 1270
Faks: 453 1265